Datavern

Eieren av disse sidene tar vernet av dine personlige informasjoner svært alvorlig. Vi behandler dine personrelaterte data konfidensielt og i henhold til de fastlagte forskriftene angående datavern og denne datavernerklæringen.

Når du benytter denne hjemmesiden, registreres ulike personrelaterte data. Personrelaterte data er data som gjør at man kan identifisere deg. Denne datavernerklæringen, beskriver hvilke data vi registrerer og hva vi benytter dem til. Den beskriver også hvordan og til hvilke formål dette skjer.

Vi viser til at dataoverføring per internett (f. eks. ved kommunikasjon per epost) kan inneholde sikkerhetshull. Det er ikke mulig å gi 100 % beskyttelse for dataene dine.

Henvisning angående ansvarlig instans

Den ansvarlige for databehandlingen av hjemmesiden vår er:

Vitakraft pet care GmbH & Co. KG
Mahndorfer Heerstr. 9
28307 Bremen

Telefon: ¨+ 49 421 4896-0
Epost: info@vitakraft.de

Ansvarlig sted er den naturlige eller juridiske person som enten alene eller sammen med andre bestemmer angående formål og midler for behandling av personrelaterte data (f. eks. navn, epostadresser el. l.).

Tilbaketrekking av ditt samtykke angående databehandlingen

Mange databehandlingsprosesser er kun mulige etter at du har gitt uttrykkelig samtykke. Du kan til enhver tid tilbakekalle samtykket. Du kan gjøre dette ved å sende oss en meddelelse per epost. Lovligheten av databehandlingen som er foretatt før tilbakekallelsen forblir uberørt av tilbakekallelsen.

SSL- hhv. TLS-kryptering

Denne siden benytter av sikkerhetsmessige grunner og som beskyttelse av overføringen av konfidensiell informasjon som f. eks. bestillinger eller forespørsler som du sender, en SSL- hhv. TLS-kryptering. En kryptert forbindelse gjenkjenner man ved at adresselinjen i nettleseren veksler fra “http://” til “https://” og ved låssymbolet i nettleserlinjen.

Når SSL- hhv. TLS-krypteringen er aktivert, kan ingen andre lese dataene du overfører til oss.

Informasjon, sperring, sletting

Du har til enhver tid rett til å innhente informasjoner angående de personrelaterte dataene som er lagret angående deg selv, der kilde og mottaker og formålet med databehandlingen og ved behov rett til rettelse, sperring eller sletting av disse dataene. For spørsmål angående temaet personrelaterte data kan du til enhver tid kontakte oss på adressen som er nevnt under Utgiver.

Motsigelse mot reklamemeldinger

Vi motsier oss herved bruk av kontaktdata som er offentliggjort innenfor rammen av utgiverplikten for oversendelse av reklame og informasjonsmaterial som ikke er utrykkelig ønsket. Den som eier sidene forbeholder seg retten til å gå rettens vei hvis det forekommer uønsket tilsendelse av reklameinformasjoner, som for eksempel spam-epost.

Informasjonskapsler

Internettsidene benytter delvis såkalte informasjonskaplser (cookies). Informasjonskapslene forårsaker ingen skade på datamaskinen din og de inneholder ingen viruser. Informasjonskapslene benyttes får å gjøre våre tilbud mer brukervennlige og sikre. Informasjonskapslene er små tekstfiler som legges på datamaskinen din og som nettleseren din lagrer.
De fleste informasjonskapslene vi benytter er såkalte “session-informasjonskapsler”. De slettes automatisk når du avslutter besøket på internettsiden. Andre informasjonskapsler forblir lagret på datamaskinen din til du sletter dem. Disse informasjonskapslene gjør det mulig for oss å gjenkjenne nettleseren din ved neste besøk.
Du kan innstille nettleseren din slik at du informeres når det settes informasjonskaplser og du kan tillate informasjonskaplser i enkelttilfeller, akseptere informasjonskaplser i bestemte tilfeller eller generelt utelukke og innstille automatisk sletting av informasjonskaplser ved lukking av nettleseren. Ved deaktivering av informasjonskapsler kan funksjonaliteten til denne siden være begrenset.
Informasjonskaplser som er nødvendige for gjennomføring av elektroniske kommunikasjonsprosesser eller klargjøring av funksjoner du har ønsket deg (f. eks. handlekurvfunksjon), lagres basert på art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR. Den som eier hjemmesiden har en berettiget interesse i lagringen av informasjonskapsler for teknisk feilfrie og brukervennlige tjenester. Hvis andre informasjonskapsler (f. eks. informasjonskapsler for analyse av din surfeatferd) lagres, behandles disse spesielt i datavernerklæringen.

Server-log-filer

Den som er tjenesteleverandør for sidene registrerer og lagrer informasjonene automatisk i såkalte server-log-filer, som din nettleseroverfører til oss automatisk. Dette er:

  • Nettlesertype og nettleserversjon
  • Operativsystemet som benyttes
  • Referrer URL
  • Klokkeslett for serverforespørsel
  • IP-adresse
  • Størrelsen på dataoppkallingen i bytes

Det foretas ingen sammenføring av disse dataene med andre datakilder.

Grunnlaget for databehandlingen er art. 6 avsn. 1 lit. b GDPR, som tillater behandlingen abv data for oppfylling av en kontrakt eller forhåndstiltak før kontrakten underskrives.

Kontraktformular

Hvis du sender oss forespørsler via et kontraktsformular, lagres dine informasjoner fra forespørselsformularet inklusive de kontaktinformasjonene du har oppgitt der angående behandling av forespørselen og hvis det oppstår spørsmål i ettertid. Disse informasjonene gir vi ikke videre uten ditt samtykke.
Bearbeidelse at de dataene som er oppgitt i kontaktformularet skjer derfor kun etter ditt samtykke (art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR). Du kan til enhver tid tilbakekalle ditt samtykke. Du kan gjøre dette ved å sende oss en meddelelse per epost. Lovligheten av databehandlingsprosessen som er foretatt før tilbakekallelsen forblir uberørt av tilbakekallelsen.
De dataene som du har oppgitt i kontaktformularet forbli hos oss til du ber oss å slette dem,  ditt samtykke angående lagring trekkes tilbake eller formålet for datalagringen bortfaller (f. eks. etter avsluttet behandling av forespørselen din). Nødvendige rettslige bestemmelser, spesielt oppbevaringsfrister, forblir uberørt.

Google Web Fonts

Denne siden benyttes til enhetlig presentasjon av såkalte Web Fonts, som Google stiller til rådighet. Ved oppkalling av en side laster nettleseren de nødvendige Web Fonts i sin nettlesercache, for å vise tekster og skrifttyper på riktig måte.

For dette formålet må den nettleseren du benytter ta kontakt med serveren til Google. Dermed får Google kjennskap til at vår hjemmeside ble kalt opp av din IP-adresse. Bruken av Google Web Fonts skjer skjer for at man skal oppnå en enhetlig og fin fremstilling av vårt online-tilbud. Dette representerer en berettiget interesse iht. art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR.

Hvis ikke nettleseren din støtter Web Fonts, benyttes en standardskrift fra datamaskinen din.

Du finner ytterligere informasjoner angående Google Web Fonts under https://developers.google.com/fonts/faq og i Google sin datavernerklæring: https://www.google.com/policies/privacy/.

Kontaktmulighet

På siden vår gir vi deg muligheten til å ta kontakt med oss per telefon, post eller epost. I dette tilfellet lagres kun de informasjonene brukeren har oppgitt slik at kontakten kan behandles. Hvis du ikke gir uttrykkelig samtykke til dette, gis ikke dataene videre til andre.

Bruk av Google-Anlaytics med anonymiseringsfunksjon

Vi benytter Google-Analytics, en webanalysetjeneste fra firmaet Google Inc. Google-Analytics benytter informasjonskaplser, såkalte “cookies“,  De informasjonene som registreres i informasjonskapslene, for eksempel tid, sted og hyppighet for dine besøk på hjemmesider inklusive IP-adressen din, overføres til og lagres av Google i USA. På hjemmesiden vår benytter vi Google-Analytics med en IP-anonymiseringsfunksjon. IP-adressen din blir i dette tilfellet forkortes og dermed anonymisert allerede av medlemslandene i EU eller EØS. Google benytter disse informasjonene for å evaluere din bruk av siden, for å lage rapporter angående hjemmesideaktivitetene og for å kunne yte ytterligere tjenester som er knyttet til bruken av hjemmesiden og internettbruken. Google overfører eventuelt disse informasjonene til andre, hvis dette er rettslig fastlagt eller hvis de bearbeider dataene på oppdrag fra Google. I henhold til eget utsagn vil Google ikke på noe tidspunkt knytte din IP-adresse til andredata fra Google. Du kan forhindre installasjon av informasjonskapsler ved en respektiv innstilling i nettleser-programvaren din. Vi viser imidlertid til at det da kan oppstå begrensninger angående funksjonene på våre hjemmesider. Du kan forhindre lagring av informasjonskapsler ved en respektiv innstilling i nettleser-programvaren din. Vi viser imidlertid til at det da kan oppstå begrensninger angående funksjonene på disse hjemmesider. Du kan i tillegg hindre registreringen av data som er samlet i informasjonskapslene og data som er basert på din bruk av hjemmesiden (inkl. IP-adresse) til Google og Googles behandling av disse dataene, ved at du laster ned og installerer tilgjengelige nettleser-plugins:   https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Ved å klikke på følgende lenke, kan du forhindre at dine data registreres av Google Analytics. Det settes en Opt-Out-informasjonskapsel som forhindrer at dataene til kommende besøkere på denne hjemmesiden lagres: Deaktivere Google Analytics Du finner mer informasjoner angående omgang med brukerdata hos Google Analytics i Googles datavernerklæring: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Denne hjemmesiden benytter funksjonen “demografiske karakteristikker” fra Google Analytics. Dermed kan man opprette rapporter som inneholder informasjoner angående brukerens alder, kjønn og interesser. Disse dataene stammer fra interesserelatert reklame fra Google og fra besøkerdataene til andre tjenesteytere. Disse dataene kan ikke tilordnes en bestemt person. Du kan til enhver tid deaktivere denne funksjonen via visningsinstallasjonene i Google-kontoen din eller generelt forby registrering av dataene dine ved hjelp av Google Analytics som beskrevet i punktet “Motsigelse mot reklamemeldinger”.

Bruk av Youtube-komponenter med utvidet datavernmodus

På hjemmesiden vår benytter vi komponenter (videoer) fra Youtube. Vi benytter funksjonen “utvidet datavernmodus” som Youtube har stilt tilrådighet. Når du kaller opp en side, som er utstyrt med en innebygget video, opprettes det en forbindelse til Youtube-serveren og innholdet vises på din internettside ved hjelp av en meddelelse til nettleseren din. I henhold til informasjonene fra Youtube overføres kun data i “utvidet datavernmodus” til Youtube-serveren, spesielt hvilke av våre internettsider du har besøkt, når du ser på videoen. Hvis du samtidig er logget inn på Youtube, tilordnes disse informasjonene til din medlemskonto. Dette kan du forhindre ved at du melder deg av fra din medlemskonto før du besøker hjemmesiden vår. Under følgende lenke finner du mer informasjon publisert av Google angående datavern på Youtube. https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Bruk av Google-Adwords

For å reklamere for vår hjemmeside benytter vi i tillegg Googles reklameverktøy  "Google-Adwords". I forbindelse med dette benytter vi analysetjenesten "Conversion-Tracking" fra firmaet Google Inc., på hjemmesiden vår. Hvis du kommer til siden vår via en Google-reklame, legges det en informasjonskapsel på datamaskinen din. Disse såkalte "Conversion- Cookies" mister sin gyldighet etter 90 dager og benyttes ikke til personlig identifikasjon. Når du besøker bestemte sider på hjemmesiden vår og informasjonskapselen ikke er utgått, kan vi og Google se at du som bruker har klikket på en av våre reklamer som er plassert hos Google og at du ble ledet videre til siden vår. De informasjonene som er innhentet ved hjelp av "Conversion-Cookies" benyttes av Google til å lage besøksstatistikker ang. hjemmesiden vår. Denne statistikken gir oss en oversikt over det totale antall brukere som har klikket på reklamen vår og i tillegg hvilke sider på hjemmesiden vår han/hun deretter klikket på.  Vi hhv. andre som reklamerer via “Google-Adwords” mottar ingen informasjoner som kan identifisere brukerne personlig. Du kan forhindre installasjonen av “Conversion-Cookies” ved en resepktiv innstiling i nettleseren din. For eksempel ved en nettleser-innstilling som generelt deaktiverer automatisk setting av informasjonskapsler eller spesielt blokkerer kun de informasjonskapslene fra domenet "googleadservices.com“ . Datavernerklæringen fra Google angående dette får du under følgende lenke: https://services.google.com/sitestats/de.html

Facebook Social Plug-in

På hjemmesidene våre knytter vi til oss plug-ins fra det sosiale mediet Facebook (adresse: 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA). Du gjenkjenner plug-ins, her finner du en oversikt: http://developers.facebook.com/docs/Plug-ins/ - på like-knappen (liker) eller på logoen fra Facebook.
Når du kaller opp en av våre hjemmesider med Facebook plug-in, opprettes det en direkte forbindelse med Facebook. Vi har ingen innflytelse når det gjelder måten dataene samles, lagres og behandles av Facebook og omfanget det er snakk om.  Vi kan kun informere iht. den kunnskapen vi har.
Facebook informeres via plug-in om at du har åpnet den respektive hjemmesiden vår. Dette gjelder også for brukere som ikke er registrert hos Facebook. I dette tilfellet er det mulig at Facebook lagrer IP-adressen.
Hvis du er medlem av Facebook og logget inn, kan oppkallingen av en hjemmeside med Facebook plug-in entydig tilordnes brukerkontoen din hos Facebook. I tillegg overfører plug-ins alle interaksjonene, hvis du for eksempel bruker lik-knappen eller skriver en kommentar.
For å forhindre at Facebook lagrer data om deg, må du logge deg ut fra Facebook før du besøker hjemmesidene våre. I tillegg kan du blokkere plug-ins med add-ons for nettleseren (for eksempel “Blokkere Facebook“).
Her finner du informasjoner angående datavernbestemmelsene, formålet og omfanget av dataregistreringen og databehandlingen og innstillingsmulighetene for vern av privatsfæren hos Facebook: http://www.facebook.com/privacy/explanation.php.