Vitakraft® Safety

Garantert trygt leketøy. Av kjærlighet

Vårt leketøy for dyr er av høy kvalitet og oppfyller alle krav til et helhetlig kvalitetssikringskonsept. Dermed kan du føle deg trygg på at verken husdyret ditt, barna dine eller du blir utsatt for helseskadelige stoffer når dere leker.

Testet for giftige myknere

Det tilsettes noen ganger myknere for å gjøre plastleketøy til hunder og katter elastiske. For å utelukke at mennesker og dyr utsettes for helseskader på grunn av vårt leketøy, blir produktene fra Vitakraft® testet for giftige myknere i omfattende kontroller. I tillegg overholder Vitakraft® EUs kjemikalieregelverk REACH. Dette foreskriver at myknende ftalater som DEHP (dietylheksylftalat), DBP (dibutylftalat) og BBP (bensylbutylftalat) ikke skal forekomme i leker og babyartikler i en konsentrasjon på over 0,1 masseprosent. Dermed vil disse ikke være giftige for mennesker og dyr.

Samsvarer med den europeiske standarden for sikkerhet i barneleketøy

Mange av våre fargerike, morsomme leker for husdyr er også interessante for barn. I tilfelle barna skulle leke med dyreleketøyet, sørger Vitakraft® for at heller ikke deres helse er i fare på noe vis. Derfor oppfyller leketøyet vårt ikke bare kravene for dyreleketøy, men også de høye standardene for barneleketøy. Dette kan du se på CE-merkingen som viser at de europeiske standardene overholdes. Dette omfatter også standarden DIN EN 71 "Sikkerhet for leketøy", som faller inn under CE-direktivet. Slik garanterer vi - ved forskriftsmessig bruk - trygge leker for hunder og katter, og for barn over 3 år.

Etisk produksjon

BSCI (Business Social Compliance Initiative) er et initiativ fra Foreign Trade Association (FTA), en organisasjon for europeisk og internasjonal handel, som engasjerer seg for fri og ansvarsbevisst handel. Målet er å skape mer transparens når det gjelder arbeidsbetingelsene i de internasjonale produksjonskjedene og å fremme sosiale produksjonsbetingelser, standardiserte kontroller for alle leverandører, jevnlig videreutdannelse og politisk arbeid for langsiktig forbedring av forholdene. Vitakraft® har vært medlem i FTA siden 2016 og engasjerer seg slik for rettferdige arbeidsbetingelser og arbeidssikkerhet i leverandørland på en synlig og tydelig måte. Fremskrittene på hvert enkelt område testes jevnlig av uavhengige institutter.